Zveme Vás na VI. ročník výstavy kříženců a psů bez průkazu původu,
která se uskuteční v sobotu 15. srpna 2005 v areálu letního kina v Hranicích (zobrazit na mapě).

Program

08:00 - prezence, veterinární přejímka
09:00 - zahájení hlavní soutěže
13:00 - soutěž dítě a pes
13:40 - soutěž nejlepší klaun
14:30 - vyhlášení vítězů

Vstupné

Pro rodinné příslušníky vystavovatelů a diváky je vstupné dobrovolné. Veškerý výtěžek z výstavy bude využit ve prospěch útulku nebo organizace jejíž jméno vybere pořadatel a bude uvedeno ve výstavním katalogu.

Tituly a soutěže

Nejlepší voříšek získá titul VÍTĚZ HRANIC, nejlepší pes bez p.p. ŠAMPION HRANIC. Soutěže DÍTĚ A PES je určena pro děti ve věku od 4 do 12 let. Vystavovatel může svého psa nebo fenu, kteří byli na výstavě posouzeni v hlavní soutěži. Nehodnotí se vzhled psa, ale znalosti dítěte o čtyřnohém kamarádovi a schopnost ho předvést. NEJLEPŠI KLAUN je soutěž dovednosti psa, který byl na výstavě posouzen.

Přihlášení a výstavní poplatky

Můžete vyplnit online přihlášku pod odkazem v horní části stránky nebo si ji stáhnout zde a zaslat poštou na adresu uvedenou dole na přihlášce.

Výstavní poplatek za prvního psa je 150,- Kč, každý další pes 50,- Kč, soutěže "dítě a pes" a "nejlepší klaun" 50,- Kč. V poplatku je zahrnut jeden katalog. Výstavní poplatek zaplaťte poštovní pokázkou C. Posíláteli přihlášku poštou, pak kopii nebo originál ústřižku poštovní poukázky přiložte k přihlášce. Přihlašujeteli se online, přiložte ústřižek naskenovaný nebo vyfocený. Bez ústřižku nebude přihláška přijata.

Všeobecná ustanovení

Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Výstavy se mohou účastnit psi ve stáří větším než 6 měsíců. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není povoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu nebo úhyn psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Veterinární předpisy

Při přejímce se vystavovatel prokáže platným očkovacím průkazem, v němž bude potvrzeno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekčnímu záňetu jater a leptospiróze v době né kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. Očkovací průkaz se stejným potvrzením musí mít u sebe i každý divák, jež přijde do areálu se svým psem.
Vytisnout

Copyright © 2009 Lukáš Veselý  |  Pořadatel Dagmar Dlouhá